Vittnesskydd

Vi har en lång och god erfarenhet av att arbeta med vittnesskydd. 

Vittnesskydd skiljer sig från traditionella skyddsplaceringar. Polisen har ansvar för att skydda människor som blir hotade när det gäller brott eller vittnesmål. Polisens arbete är anpassat för att kunna hjälpa människor med olika behov av skydd. Vi arbetar som utförare med att stötta polisen i denna processen.

Det finns en brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i alla polisområden. Den består av brottsoffersamordnare och personsäkerhetshandläggare. Den lokala polisen kan erbjuda åtgärder för de flesta som behöver stöd och skydd om de är utsatta för brott. Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet.


Några exempel på vad vi kan vara behjälpliga med:

  • Rådgivning
  • Bevakning
  • Transporter 
  • Skydd vid rättegångar 
  • Hälsa, sjukvård 
  • Teknisk genomgång av elektronisk utrustning och skyddsutbildning
  • Säkerhetssamtal 
  • Hemlig boendeadress
Kontakta oss så berättar vi gärna mer, vi har goda vitsord och har haft gott samarbete med polis, rättsväsende och socialtjänst . Vi har även kontakter med andra säkerhetsföretag och kan skräddarsy insatser i mer komplexa ärenden.


För mer info mejla