Vägen vidare

För många personer kan det vara svårt att komma vidare in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan handla om personer med tex ekonomiska svårigheter efter att ha levt i våld eller att man saknar kötid eller kontakter. Vårt mål är att vi är en väg vidare in på den ordinarie bostadsmarknaden. Personen erbjuds efter placering, om allt fungerar, att ta över lägenheten med ett förstahandskontrakt. 

Dessa lägenheter är framförallt riktade till personer och familjer som lever i ett utanförskap till exempel på grund av våld. Man kan exempelvis sitta fast på ett skyddat boende eller i en referenslägenhet som inte leder vidare till eget kontrakt. Det är viktigt att klienten är redo för att bo själv och kan sköta sin bostad. 

Detta är även en utmärkt väg in för ungdomar som har svårt att komma in på ordinarie boendemarknaden, framförallt kanske unga som varit placerade på en annan ort och saknar nätverk och referenser. Vi hjälper då genom vår utsluss ungdomarna att etablera sig både i sin lägenhet och i ett sammanhang där de kan bli kvar och bli självständiga.

Förstahandskontrakt

Vi får många frågor om hur vi kan erbjuda förstahandskontrakt.

Vi har ett stort kontaktnät och ett uppbyggt samarbete med flera flertalet fastighetsägare. Fastighetsägarna vill tillsammans med oss bidra tillbaka till samhällets utsatta genom att hjälpa dem in på bostadsmarknaden. Dock ställer våra fastighetsägare krav på god skötsamhet och att man kan påvisa att man kan betala sin hyra, precis som andra hyrestagare kan, innan ett övertagande kan ske. Ett kontrakt kommer att upprättas så förväntningar och tydlighet är transparent, så både klienten, socialtjänsten, vi som utförare och fastighetsägare är överens om vad som som krävs för ett övertagande av förstahandskontraktet. Det erbjuds både stöd och utvärdering under tiden för placeringen.

Tidigare betalningsanmärkningar kommer fastighetsvärlden bortse ifrån om de boende under boendetiden kan påvisa god skötsamhet och en ekonomisk förmåga att betala hyran (exempelvis genom CSN, arbete, försörjningsstöd). Det är även viktigt att man vårdar lägenheten och inte drar på sig någon störning i boendet.   

Lägenheterna

Samtliga lägenheter vi har är i god standard och är nyckelfärdiga, det innebär att alla lägenheter vi erbjuder är klara för inflytt enligt överenskommelse. Lägenheterna är omöblerade, detta eftersom målet är att hyresgästen skall bo kvar med sina egna tillhörigheter. Våra skyddade lägenheter är möblerade och står klara för akuta placeringar.

Vår förhoppning är att varje person som bor genom oss ska vara nöjda med sitt boende och därför erbjuder vi endast lägenheter som är matchade med klienten. Vår grundfilosofi är att alla lägenheterna av så god standard så att vi själva kan tänka oss att bo där med våra familjer. 

Våra lägenheter som kan övertas finns exempelvis i:

- Västra Götaland
(Göteborg, Borås, Ale, Stenungsund, Uddevalla mm.)
- Skaraborg
(Skövde, Skara, Mariestad med omnejd och med kort pendling till större stad).
- Stockholms stad
(olika stadsdelar) 
- Halland
(Kungsbacka, Varberg, Falkenberg mm).

Vi har för närvarande lediga lägenheter som väntar på sin nästa hyresgäst. 

Kontakta oss för ytterligare information
Info@tryggtboende.nu