Avhopparverksamhet

Vi erbjuder avhopparverksamhet för kriminella. Det kan vara unga människor som är på väg in i kriminalitet eller äldre personer som varit aktiva under en längre period. Denna insats kan ske via öppenvård i kombination med skyddat boende eller vittnesskydd beroende på klientens bakgrund och förutsättningar. 

Om klienten bor via oss och följer sin plan finns samma möjlighet att ta över en lägenhet som för övriga målgrupper. 

Denna insats syftar till att hjälpa till att bryta en negativ utveckling eller en kriminell identitet, att stötta och motivera personen att lämna kriminalitet och dess strukturer och skapa sig ett nytt liv med nya val.

Vi arbetar med:
- kontaktmannaskap
- individuella stödsamtal
- stöd och utbildning till anhöriga
- stöd i samverkan och samordning med myndigheter
- handledning till socialtjänst
- alkohol- och drogtester
- praktiska insatser; enligt vårdplan, t.ex. söka sysselsättning, kontakt med sjukvård och myndigheter, hjälp att söka boende (om man bor via oss, hjälp med att sköta sitt boende), reda i sin ekonomi och kontakt med skuldsanering vid behov, stöd till en aktiv fritid mm.