Om oss

Vi som arbetar i Tryggtboende har en gedigen bakgrund av att arbeta inom socialt arbete både som placerare men även som utförare.  Vi har lång erfarenhet ifrån socialtjänsten, dels med myndighetsutövning men även med behandlingsarbete och stödinsatser. 

Vi har även en säkerhetschef med lång erfarenhet av att arbeta med skydd. Säkerhetschefen har även erfarenhet av att arbeta med förövarna inom kriminalvården och är van vid att göra riskbedömningar kring brott.  Men han har även varit ledande inom arbete med att skapa skyddsinsatser för utsatta personer med varierande hotbilder. 

Tillsammans har vi därmed en bred kompetens från att ha arbetat med skydd och våldsutsatthet inom olika områden.

Vi har under tiden vi själva arbetat med ViNR (Våld i Nära Relation) sett ett behov av ett boende med hög kompetens kring hot och våld och dess påverkan på alla i familjen. Vi har även sett ett stort behov av ett boende med med möjligheten att komma vidare och även se ett slut i utanförskapet. 

Barn i fokus

Vi har ett stort barnperspektiv och arbetar med att samtala om hur barn påverkas av våld i familjen. Vi stödjer och uppmärksammar barnens behov tillsammans med förälder och samarbetar med socialtjänst och sjukvård för att barn ska få det stöd de är i behov av.

Varje kvinna har en kontaktperson som har regelbundna samtal med utgångspunkt att stötta kvinnan till självständighet och att hitta sina egna resurser för att skapa ett tryggt och förutsägbart liv med normalitet.

För mer info mejla

Värderingsstyrd organisation

Vi är en organisation med visionen att förbättra människors liv genom att bidra till deras utveckling och självständighet. 

Vi är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i individens situation skapar vi med hjälp av kompetens och empati en trygg och utvecklande tillvaro.

Människan i fokus

Vi arbetar med att sätta varje människa i fokus, att lyssna in och guida dem vidare i processen framåt. För att lyckas med detta så har vi en boendekedja med olika sorters stödboende, skyddat boende och öppenvård. Detta möjliggör för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utslussning och eget förstahandskontrakt när man är färdig i processen.

Fokus på kvalitet

Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete genomsyrar hela vår organisation. Kvalitetsarbetet är strukturerat och vi arbetar med att planera, utvärdera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer. För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål såväl som evidens, kompetens och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att möta varje individ med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.