Innan en placering

Behöver ni som placerar stöd och råd innan en skyddsplacering?

- Vad är viktigt att tänka på i arbetet med personer som lever under hot?

- Vilka risker behöver man tänka kring innan man skall placera en person som behöver skydd?

- Hur kan en person skyddas på bästa sätt och hur undviker man ett sammanbrott?

Hos oss finns personal med stor erfarenhet av att möta personer som lever i skydd utifrån bland annat hedersrelaterat våld eller gängkriminalitet. Vi kan därför vara behjälpliga om ni behöver hjälp med att skatta riskerna, ordna med en transport eller andra frågor vid eller innan en placering.

Det finns flera viktiga frågor att ställa som exempelvis: - Hur transporterar man en person tryggt vid en första placering?

- Har personen några föremål som gör att den kan bli spårad, exempelvis via tekniska tillhörigheter, digitala spår som betalkort eller liknade?

- Hur skall personen lösa sin ekonomiska situation initialt om de inte kan använda bankkort?


Vi utbildar både de placerade, men även kommuner, i de fyra säkerhetselementen (teknisk säkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet och mental säkerhet).

Vi vet av erfarenhet att det inte räcker att endast stänga av platstjänster för att stoppa spårning av någon. Det krävs flera åtgärder för att säkra att en person inte kan spåras och dessa hjälper vi er med.

Kontakta oss gärna för att resonera kring skyddsinsatser och placeringsalternativ. Vi skräddarsyr denna typ av insats då det finns flera komplexa faktorer att ta hänsyn till.