Hur arbetar vi:

Arbetssätt: Vi arbetar med ett kontaktmannaskap och dygnet runt jour. Vi arbetar med skydd enligt våra fyra olika säkerhetsområden. Vi är utbildade i Freda, SARA och PATRIARK.

Vi arbetar i uppdrag från socialtjänst och polis utefter de behov som finns för det enskilda ärendet.  

Vi har utbildning inom kognitiv terapi och kristeori. Vi kan även olika enskilda metoder som MI, ROS-modellen och olika flertalet metoder inom kriminalitet och missbruk. 

Upptagningsområde: Vi tar emot placeringar ifrån hela landet. Utifrån att vi arbetar med skydd gör vi en matchning vid förfrågan för att se över vart klienten kan bo och lämplig boendeform. Vi skräddarsyr en säker lösning.

Förfrågan: ställs på telefonnummer 0735335492. Vi tar emot förfrågningar året om och dygnet runt via vårt journummer. Om du vill veta mer är du även välkommen att mejla till info@tryggtboende.nu 

Transport: Vi har ofta möjlighet att lösa en säker transport och upphämtning av klienten vid inskrivning. 


Utlägg: (akuta kostnader): Efter beslut från socialtjänar kan vi vid en akut placering lösa akuta inköp som exempelvis mat, medicin, kläder mm. 

Våra samarbetspartners: socialtjänst, polis, migrationsverket, rättsväsendet, sjukvård, skolor samt olika advokatfirmor mm.

Övrigt
Vill ni vet hur man stänger av Android telefoners hitta och spårfunktioner. Titta på filmen nedan så får ni en kort introduktion som förklarar hur och vad du ska tänka på.

Innan en placering

Behöver ni som placerar stöd och råd innan en skyddsplacering?

- Vad är viktigt att tänka på i arbetet med personer som lever under hot? 

- Vilka risker behöver man tänka kring innan man skall placera en person som behöver skydd? 

- Hur kan en person skyddas på bästa sätt och hur undviker man ett sammanbrott? 

Hos oss finns personal med stor erfarenhet av att möta personer som lever i skydd utifrån bland annat hedersrelaterat våld eller gängkriminalitet. Vi kan därför vara behjälpliga om ni behöver hjälp med att skatta riskerna, ordna med en transport eller andra frågor vid eller innan en placering. 

Det finns flera viktiga frågor att ställa som exempelvis: - Hur transporterar man en person tryggt vid en första placering? 

- Har personen några föremål som gör att den kan bli spårad, exempelvis via tekniska tillhörigheter, digitala spår som betalkort  eller liknade?  

- Hur skall personen lösa sin ekonomiska situation initialt om de inte kan använda bankkort?


Vi utbildar både de placerade, men även kommuner, i de fyra säkerhetselementen (teknisk säkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet och mental säkerhet). 


-Frågan ni alltid måste ställa er är räcker det att stänga av platstjänster? Svaret är NEJ!

Vi vet av erfarenhet att det inte räcker att endast stänga av platstjänster för att stoppa spårning av någon. Det krävs flera åtgärder för att säkra att en person inte kan spåras och dessa hjälper vi er med. 

Kontakta oss gärna för att resonera kring skyddsinsatser och placeringsalternativ. Vi skräddarsyr denna typ av insats då det finns flera komplexa faktorer att ta hänsyn till. 

Vad vi jobbar med
  • Socialt arbete
  • Skydd
  • Trygga flyttar 
  • Stödsamtal
  • Utsluss
  • Förstahandskontrakt
  • Anhörighetssamtal
  • Konflikthantering
  • Risk och sårbarhetsanalyser

Vikten att jobba med helheten

Vi arbetar med det traditionella sociala arbetet i kombination med skydd och integration . För oss är det viktigt att arbeta med helhet och skapa delaktighet och förståelse för varför man befinner sig i den situation man är, samt att man ser vägen framåt i placeringen. Enligt vår erfarenhet blir krisen större om man inte kan se nästa steg vidare och känner en möjlighet till självförsörjande. De flesta som placeras hos oss är i grunden resursstarka och drivna till att komma vidare till ett självständigt liv.